බෞද්ධ පොත් නොමිලේ බා ගත කර ගන්න

Uncategorized 0 48

Read more books
http://studentlanka.com/2014/05/14/download-buddhist-books-free/

කර්ම විපාක(කරන ලද පින් පව් අනුව විපාක ලැබෙන ආකාරය )
බෞද්ධයාගේ අත්පොත(අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි)
උතුම් දහම් කරුණු රැගත් සදහම් පත්‍රිකා 75ක් පමණ 
http://archive.org/download/SinhalaDhammaBooks/SadahamPathrika.zip
බෞද්ධයා හා බෞද්ධ චාරිත්‍ර (අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඥ්ඥාසීහ මහ නාහිමි)
දිනපතා තෙරුවන් වන්දනා ගාථා,භාවනා සහ පිරිත් MP3 (අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහ නාහිමි)
http://archive.org/download/VandanaMp3/VandanaBhavanaPirith.zip
 —————————–————————————————————————————————————————
——————————————–  අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි—————————————-
අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමියන්ගේ සියලුම දහම් පොත්
 
————————-—–———–අතිපූජ්‍ය මාතර ශ්‍රී ඥාණාරාම මහ නාහිමි—————————————-
අතිපූජ්‍ය මාතර ශ්‍රී ඥාණාරාම මහ නාහිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා
අතිපූජ්‍ය මාතර ශ්‍රී ඥාණාරාම මහ නාහිමියන්ගේ දහම් පොත්
ආනාපාන සති භාවනාව
 
 
 
————————-—–———–අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහ නාහිමි—————————————-
අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහ නාහිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා
අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහ නාහිමියන්ගේ දහම් පොත්
රුවන්මැලි මහා සෑය
අටවිසි බුද්ධ වන්දනාව
සූසැට ආකාර වශීතාව සහිත ආශ්‍රවක්ෂය කර ඥානය
http://archive.org/download/SinhalaDhammaBooks/VenNaUyaneAriyadhammaThero-suusataAakaraWasheethaawaSahithaAashravakashayakaraGnanaya.pdf
——————————————–අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි————————–——————
අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා
විපස්සනා භාවනාව
http://www.mediafire.com/?t14xfaz4cbwui
වෙනත්
අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමියන්ගේ  දහම් පොත්

සක්මණ
http://archive.org/download/SinhalaDhammaBooks/VenUdaIriyagamaDhammajeewaThero-sakmana.pdf
විපස්සනා පෙළගැස්ම
http://archive.org/download/SinhalaDhammaBooks/VenUdaIriyagamaDhammajeewaThero-vipassanawaPelagasma.pdf
සක්මන් භාවනාව
http://archive.org/download/SinhalaDhammaBooks/VenUdaIriyagamaDhammajeewaThero-sakmanBhavanawa.pdf
සතිපට්ඨාන බල
http://archive.org/download/SinhalaDhammaBooks/VenUdaIriyagamaDhammajeewaThero-sathipattanaBala.pdf


——————————————–
අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි————————–——————
අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමියන්ගේ දහම් පොත්
——————————————–අතිපූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඥාණානන්ද හිමි————————–——————
අතිපූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඥාණානන්ද හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා
අතිපූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඥාණානන්ද හිමියන්ගේ  දහම් පොත්
චලන චිත්‍රය
දිවි කතරේ සැඳෑ අඳුර
භාවනා මාර්ගය
දිය සුළිය
ඇති හැටි දැක්ම
මනසේ මායාව
පැවැත්ම හා නැවැත්ම
මා පිය උවැටන
කය අනුව ගිය සිහිය
හිත තැනීම
හිතක මහිම-1-කොටස
හිතක මහිම-2-කොටස
ප්‍රතිපත්ති පූජාව
——————————————– අතිපූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි————————–——————
අතිපූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා 
http://archive.org/details/VenKukulpaneSudassiThero

අතිපූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමියන්ගේ  දහම් පොත්

 
——————————————–අතිපූජ්‍ය නාවල ධම්මානන්ද හිමි————————–——————
බුදු ගුණ භාවනාව
මහාසාරොපමා සූත්‍රය
තෙරුවන් වන්දනා සහ සෙත් පිරිත්
http://archive.org/download/SinhalaDhammaBooks/VenNawalaDhammanandaThero-theruwanVandanaSethPirith.pdf
——————————————– වෙනත්————————-——————-
පන්සිය පනස් ජාතක පොත
බොදු බැති ගී
http://www.mediafire.com/?huruyvodod4r6

බුද්ධ චරිතය පින්තූර
http://www.mediafire.com/?ujmdbrokhjjfy12

ධාතූන් වහන්සේලා පින්තූර

http://www.mediafire.com/?cv1a56h25d5rx15

පිළිකුල් භාවනා ධාතු කොටස් වර්ණ නිරූපණ

http://archive.org/download/SinhalaDhammaBooks/KayagathasathipilikulBhavana.pdf


අභිධර්මය කෙටි සටහන් වර්ණ නිරූපණ
ඉහත සියලුම දහම් පොත් සහ සදහම් පත්‍රිකා Torrent ආකාරයෙන් කර ගන්න. (200MB)

Read more books
http://studentlanka.com/2014/05/14/download-buddhist-books-free/

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Udemy Online Courses - Learn Anything, On your Shedule
  • Follow Online Course from Top Universities
  • Advertise Here

Recent Comments

    Student Lanka Class and Course Finder
    • Advertise Here

    Recent Posts