විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 417 23549

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Comments

comments

About the author / 

Hiran

University Senior Lecturer at University of Sri Jayewardenepra, Sri Lanka

417 Comments

 1. anonyms දෙසැම්බර් 17, 2013 at 1:41 පෙ.ව. - 

  some say that after the 2011 A/L batch, NCOE wil not request for french from 2012 A/L students.. are they going to request for french again 4 years later?? i hope to aply for french with my 2012 results. but now im so woried after hearing that news. please informe me the true facts!

  thank you!

 2. Nusha දෙසැම්බර් 15, 2013 at 4:22 ප.ව. - 

  I did ma a/l exam in 2012.i got c 4 business,s 4 econ nd eng.cn i apply 4 college?i’d lk 2 app 4 english teaching.whn vl v gt de app 4m 4 de cllge?. Please lt me 2knw!

 3. Imesha නොවැම්බර් 21, 2013 at 11:09 පෙ.ව. - 

  Sir, I did my A\L’s in 2012. When will the vidyapeeta applications be issued for our batch?

 4. mohamed rifas khan නොවැම්බර් 15, 2013 at 2:37 ප.ව. - 

  im rifas.my a/l risult A 2c.
  Z score 1.0790.
  Political-A
  Tamil-c
  History-c
  Ok nan entha coursuku podalam.collega kidaika vaaypiruka? Plz reply me

 5. samaraweera නොවැම්බර් 12, 2013 at 6:17 ප.ව. - 

  I did my A\L’s in 2012. When will the vidyapeeta applications be issured for our batch?

 6. nazeeha නොවැම්බර් 11, 2013 at 9:12 පෙ.ව. - 

  When wil they call application s for the students who sat for the a/l in 2012?

 7. riyana නොවැම්බර් 9, 2013 at 11:42 පෙ.ව. - 

  i have complete my a/l in the year of 2010 ..dr sir how can i apply for vidyapeeta.and my results B 2C,Z.Core- 0.9715… pls kindly reply me.

 8. sanu ඔක්තෝබර් 14, 2013 at 5:03 ප.ව. - 

  Sir, I did my A\L’s in 2012. When will the vidyapeeta applications be issured for our batch? Plz reply…

 9. nethmi ඔක්තෝබර් 12, 2013 at 7:28 ප.ව. - 

  cut off mark eka dapuwama 2012 a/l karapu ayata vidyapeeta gazet karanawada?

 10. Indeevaree සැප්තැම්බර් 26, 2013 at 11:02 පෙ.ව. - 

  I did A/L in 2012.I have
  French-B
  English-S
  Economics-S
  Z-score-0.2581
  Can I apply for French at College of Education according to my qualifications?Thank you.

 11. Fathima සැප්තැම්බර් 18, 2013 at 12:41 ප.ව. - 

  I’ve done a/l in 2012. My result is C-bio, S-phy, S-che & z-score is 0.067 Is it enough to apply college for science?

 12. chamini සැප්තැම්බර් 11, 2013 at 10:24 ප.ව. - 

  when is application call for applicant for English teachers

  i did my A/L 2011

 13. sahan chamikara අගෝස්තු 20, 2013 at 12:55 ප.ව. - 

  2013 api karapu ruwanpura widya pitayata badawa ganime exam ake result balanne kohomada…………..web site aka mokadda ane plz danna kenek kiyannako

 14. Nilanjana ජූලි 27, 2013 at 10:29 පෙ.ව. - 

  Nilanjana

  I have done A/L s in 2012 from commerce subjects , my Z- score is 1.1702. when I can get the applications for vidyapeeta?

 15. udeshika ජූලි 9, 2013 at 1:36 ප.ව. - 

  kohomad api select welada kiyala dana ganne????

 16. Aswer ජූනි 28, 2013 at 10:23 ප.ව. - 

  i did A/L in commerce in august 2012.my result 3B. (Accou,busi&economics).my z-core 0.8660 when your call to 2012 august brch. Thank you sir.

 17. Himasha ජූනි 19, 2013 at 3:11 ප.ව. - 

  2013 kolaba distrik eken katholika patamalavata thora ganmma avama z eka keyada?kolaba distrik eken katholika agamata ke denek gannavada?

 18. Sheran ජූනි 18, 2013 at 3:38 ප.ව. - 

  im searching for IT, English papers do u have them plz send me too

 19. chamali ජූනි 16, 2013 at 8:55 ප.ව. - 

  mama 2013 vidiya peeta it exam eka sadaha muna deemta lasthi wenwa…ita thibinnau tharaga vibagya sadha ma hata labenne gana paper ekak bawath sadhan we.ithn mata dana ganeemata uwmani e sadaha anumana prashna paththara apata weladapolen laba ganeemata awashawak nathida kiya? plzzzz rly soon

 20. Nimdi මැයි 27, 2013 at 7:50 පෙ.ව. - 

  @ Ama
  oyata interview awada?

 21. shalini මැයි 20, 2013 at 9:04 ප.ව. - 

  sir;
  when is collage 2013 batch name list release???
  am i select or not??

 22. koushi අප්‍රියෙල් 26, 2013 at 11:51 පෙ.ව. - 

  man vidya peeta application damma. man select welada kiyala balanne kohomada? aluth lamai ganne kawadada?

 23. sana මාර්තු 13, 2013 at 12:15 ප.ව. - 

  I did a/l in 2011.tht was my 3rd sy.bt i couldn select campus.my z.score is 0.6784.can i apply vedya peeta?

 24. sankalpani මාර්තු 1, 2013 at 12:06 ප.ව. - 

  I have finished my A/L in 2012 if i need to join NEC what i have to do?
  Sinhala -B
  B.C -B
  Mediya-C

1 3 4 5 6 7 17

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Student Lanka @ Facebook

 • 2 Banner Ad slots open
 • studentlanka.com
 • studentlanka.com
Student Lanka Class and Course Finderstyle="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5884184969893390"
data-ad-slot="3457634698">

Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.