විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 1,668 253944

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Comments

comments

1,668 Comments

 1. Amal පෙබරවාරි 11, 2014 at 9:11 ප.ව. -  Reply

  hnd english course eka karala nam peeta illanna puluwan.

  • k.awanthika madushani. පෙබරවාරි 16, 2014 at 1:09 ප.ව. -  Reply

   moratuwa, colombo campus wala english course karapu ayata peeta yanna barida?

 2. thanuja පෙබරවාරි 3, 2014 at 12:55 ප.ව. -  Reply

  mata dana ganna puluwanda 2013 A/L exam karapu ayata apply karanne kawada wagweda kiyala………

 3. chathuri පෙබරවාරි 1, 2014 at 9:53 පෙ.ව. -  Reply

  mage result eka b 3i z-score 1.2403 ,2012 mawa vidyapeetete ahu weida?

 4. NILU ජනවාරි 30, 2014 at 8:02 ප.ව. -  Reply

  2013 a/l exam karapu aya vidya peeta ganne kohomada? plz kiyannako…..

 5. Klpana ජනවාරි 30, 2014 at 6:22 ප.ව. -  Reply

  I did a/l in 2012. when will u gasset for 2012?

 6. Nishanthan ජනවාරි 29, 2014 at 11:33 පෙ.ව. -  Reply

  Mata al eke b 2c, z scr eka,o.53 thiyanawa..mata siripadha cllage ekata apply kranna puluwanda? I did my al in 2012 when will gazete admision.?

 7. sandeepani ජනවාරි 29, 2014 at 11:09 පෙ.ව. -  Reply

  2013 a/l karapu ayata vidya peeta gazet karanne koi aurudde wageda . Plz tell me .

  Thank u.

  • Hiran ජනවාරි 29, 2014 at 10:52 ප.ව. -  Reply

   Applications for Vidya Peeta 2014 will be called on 31 Jan Gazette.

 8. Bhagya Chamodi ජනවාරි 27, 2014 at 9:43 ප.ව. -  Reply

  2012 vidya peeta gazette kalada? kiyala danna kennek kiyannako plz!

 9. kumari ජනවාරි 27, 2014 at 4:37 ප.ව. -  Reply

  I did my a/l ‘s in 2012 & 2013. When you’l gazette for thoes years

 10. Manu Adhikari ජනවාරි 27, 2014 at 2:51 පෙ.ව. -  Reply

  2014 gezette eka kawadada danne?

 11. Tharushi දෙසැම්බර් 24, 2013 at 3:36 ප.ව. -  Reply

  I did A/ls in 2013…z score 1.27 can I apply for this

 12. anonyms දෙසැම්බර් 17, 2013 at 1:41 පෙ.ව. -  Reply

  some say that after the 2011 A/L batch, NCOE wil not request for french from 2012 A/L students.. are they going to request for french again 4 years later?? i hope to aply for french with my 2012 results. but now im so woried after hearing that news. please informe me the true facts!

  thank you!

 13. Nusha දෙසැම්බර් 15, 2013 at 4:22 ප.ව. -  Reply

  I did ma a/l exam in 2012.i got c 4 business,s 4 econ nd eng.cn i apply 4 college?i’d lk 2 app 4 english teaching.whn vl v gt de app 4m 4 de cllge?. Please lt me 2knw!

 14. Imesha නොවැම්බර් 21, 2013 at 11:09 පෙ.ව. -  Reply

  Sir, I did my A\L’s in 2012. When will the vidyapeeta applications be issued for our batch?

 15. mohamed rifas khan නොවැම්බර් 15, 2013 at 2:37 ප.ව. -  Reply

  im rifas.my a/l risult A 2c.
  Z score 1.0790.
  Political-A
  Tamil-c
  History-c
  Ok nan entha coursuku podalam.collega kidaika vaaypiruka? Plz reply me

 16. samaraweera නොවැම්බර් 12, 2013 at 6:17 ප.ව. -  Reply

  I did my A\L’s in 2012. When will the vidyapeeta applications be issured for our batch?

 17. nazeeha නොවැම්බර් 11, 2013 at 9:12 පෙ.ව. -  Reply

  When wil they call application s for the students who sat for the a/l in 2012?

 18. riyana නොවැම්බර් 9, 2013 at 11:42 පෙ.ව. -  Reply

  i have complete my a/l in the year of 2010 ..dr sir how can i apply for vidyapeeta.and my results B 2C,Z.Core- 0.9715… pls kindly reply me.

 19. sanu ඔක්තෝබර් 14, 2013 at 5:03 ප.ව. -  Reply

  Sir, I did my A\L’s in 2012. When will the vidyapeeta applications be issured for our batch? Plz reply…

 20. nethmi ඔක්තෝබර් 12, 2013 at 7:28 ප.ව. -  Reply

  cut off mark eka dapuwama 2012 a/l karapu ayata vidyapeeta gazet karanawada?

 21. Indeevaree සැප්තැම්බර් 26, 2013 at 11:02 පෙ.ව. -  Reply

  I did A/L in 2012.I have
  French-B
  English-S
  Economics-S
  Z-score-0.2581
  Can I apply for French at College of Education according to my qualifications?Thank you.

 22. Fathima සැප්තැම්බර් 18, 2013 at 12:41 ප.ව. -  Reply

  I’ve done a/l in 2012. My result is C-bio, S-phy, S-che & z-score is 0.067 Is it enough to apply college for science?

 23. chamini සැප්තැම්බර් 11, 2013 at 10:24 ප.ව. -  Reply

  when is application call for applicant for English teachers

  i did my A/L 2011

 24. sahan chamikara අගෝස්තු 20, 2013 at 12:55 ප.ව. -  Reply

  2013 api karapu ruwanpura widya pitayata badawa ganime exam ake result balanne kohomada…………..web site aka mokadda ane plz danna kenek kiyannako

 25. Nilanjana ජූලි 27, 2013 at 10:29 පෙ.ව. -  Reply

  Nilanjana

  I have done A/L s in 2012 from commerce subjects , my Z- score is 1.1702. when I can get the applications for vidyapeeta?

1 3 4 5 6 7 54

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka Class and Course Finder

Join our Goolge Community