විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 24 287373

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Comments

comments

24 Comments

 1. nuwani vinoma නොවැම්බර් 12, 2016 at 5:31 ප.ව. -  Reply

  can students who have done london Al exams can follow a degree at Vidyapeeta??

 2. Jayamini නොවැම්බර් 7, 2016 at 2:17 ප.ව. -  Reply

  Mata danna kiyana kenek kiynwada kohomada peeta select karaganne kiyla,z core eka kohmda balanne kiynwada plzzz

  • Unknown නොවැම්බර් 9, 2016 at 2:21 ප.ව. -  Reply

   oya 2014 a/l ekata apply kalada?

 3. sanduni සැප්තැම්බර් 13, 2016 at 3:17 ප.ව. -  Reply

  Danna kenek kiyanawada giya sikurada peeta gazat karala thiyenne mona year ekatada?2015 a.lslata aply karanna barida frndz?????

  • manushika සැප්තැම්බර් 15, 2016 at 2:56 ප.ව. -  Reply

   2014 katiyata gazzet karala tiyene

 4. Madushika අගෝස්තු 29, 2016 at 9:47 පෙ.ව. -  Reply

  2014 al krpu ayta thama vidyapeeta gzte krala na neda

  • Vishvani සැප්තැම්බර් 6, 2016 at 5:54 ප.ව. -  Reply

   2015 al krapu ayata vidyapite closing date kawdd

 5. vishmi අගෝස්තු 22, 2016 at 12:46 ප.ව. -  Reply

  2014 viddayapeeta gezzet kranne kawadda

 6. pradeep අගෝස්තු 12, 2016 at 1:21 ප.ව. -  Reply

  peeta gezt karala nane tawama.

  • nayomi අගෝස්තු 21, 2016 at 7:35 ප.ව. -  Reply

   oya exam kiwe 2016 da?2016 exam lipu ayat pita gazert krl thinawada

 7. Hiruni අගෝස්තු 10, 2016 at 1:25 ප.ව. -  Reply

  Dear Sir/Madam,
  I would like know if the the gazette for admission to the National College of Education for A/L batch 2014 is already out, or if not when you would gazette it.
  Thank you

  • Sajika අගෝස්තු 22, 2016 at 6:20 පෙ.ව. -  Reply

   Ane 2014 ta tma gesset kre nhne. 2016 gnn twat kal yai. Meka nm maha puduma hisaradyk appa… Kwadda meka gezzt krnne? Wna yrs wla me weddi gzzt krl. Ei meyl me prkku krnne. Sellam krnne ape jiwita ekkane. Api koi kalayk nm exm krl balan innada. Cmpus gyt nh. Peeta ynn one nisa. Ikmnin gezzt krnn ane.

 8. Mushara අගෝස්තු 8, 2016 at 6:58 පෙ.ව. -  Reply

  adha dina 2014 A/l valata vidyapeeta gazert karalai thiyenne

 9. vishmi අගෝස්තු 5, 2016 at 12:24 ප.ව. -  Reply

  2014 vidya peeta gesat karanne kawadda thawa godak kal yaida

 10. sajika madhuhashini ජූලි 24, 2016 at 8:21 පෙ.ව. -  Reply

  Dr sir, I would like to know about the gezzet for NCOE in 2014 batch. When will you hope to release that. Be kind enough this mtter.

 11. divya ජූලි 20, 2016 at 4:38 ප.ව. -  Reply

  when will you gazzette for admission to national college of education in 2014 A/l batch

 12. saliya ජූලි 15, 2016 at 8:41 ප.ව. -  Reply

  2014 a/l result vlta vedyapeeta gaset krne kavadada????????

 13. Waruna ජූලි 9, 2016 at 1:27 ප.ව. -  Reply

  2014 pita applycation danna awada?

 14. Chamodi Lakshani Udumullaarachchi ජූලි 9, 2016 at 9:36 පෙ.ව. -  Reply

  Mma 2015 commerce wlin Al klr. Mta dengnn one Maharagma peetyta mona month ekedida gazzet krnne kyl

 15. chani ජූලි 6, 2016 at 12:37 පෙ.ව. -  Reply

  Me mase 2014 exam karapu ayata oeeta gazzatte karanwa kiyala news walata kiwwa..

 16. Lashika ජූලි 5, 2016 at 8:59 පෙ.ව. -  Reply

  2015 a/l karapu ayata viddyapeeta gazette karanne kawadada kiyala dannawada

 17. Vidhu Senanayake ජූලි 2, 2016 at 5:57 ප.ව. -  Reply

  Uva national college 1ta ganne z-core kiyenda kiyala dannawada?

 18. thakshi ජූනි 19, 2016 at 8:25 ප.ව. -  Reply

  2014 Al ayata june gzt karanawa kiyala notice ekaka tibba 2015 ayata me yr eke december gzt karanawa kiyalath tibba

 19. thakahi ජූනි 19, 2016 at 8:17 ප.ව. -  Reply

  2014 Al ayata june gzt karanawa kiyala notice ekaka tibba 2015 ayata me yr eke december gzt karanawa kiylath tibba

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka Class and Course Finder

Join our Goolge Community