විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 167 7419

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Comments

comments

About the author / 

Hiran

University Senior Lecturer at University of Sri Jayewardenepra, Sri Lanka

167 Comments

 1. pamitha මැයි 16, 2014 at 8:21 ප.ව. - 

  sir vayb vidyapeeta letter kwdda enne art ayta

 2. jayani මැයි 16, 2014 at 5:57 ප.ව. - 

  o/l english walata s ekak thiyanna.mawa peeta primary theraida.danna kenek kiyannako.

 3. Harshi මැයි 13, 2014 at 11:22 ප.ව. - 

  Sir,vidyapeta english enter exam kawadada?

 4. sampath මැයි 13, 2014 at 9:33 ප.ව. - 

  mage z agaya 1.232 mata peeta therunada kiyala letter awe name

 5. tharuka මැයි 13, 2014 at 6:46 පෙ.ව. - 

  Sir. Mama 2012 a/l kare.mage z 0.596 mawa vidya peeta walata select wenne nadda

 6. vishaka මැයි 12, 2014 at 3:49 ප.ව. - 

  I need to know English diploma teacher training course is accepted by any foreign accreditation bodies. if nor why you can’t send the course syllabus for accreditation bodies in Newzealand or Australian government. Even today NAITA ,NDT, HNDT and more private sector diploma conducting institute have already taken such accreditation form various foreign bodies. Why this institute can’t take it .
  J.Jani

 7. kasun මැයි 11, 2014 at 7:51 පෙ.ව. - 

  O/l english s thibunot widyapita ennethi weida

 8. azeem මැයි 9, 2014 at 8:45 ප.ව. - 

  When did you post interweave letter?

 9. priyangi kuruppuarachchi අප්‍රියෙල් 30, 2014 at 3:48 ප.ව. - 

  mage z aka 1.1942 mata vidya peeta walata vishesha adyapanaya sadaha athulat viya hakida

 10. Thakshila අප්‍රියෙල් 28, 2014 at 1:49 ප.ව. - 

  Mata kiyanna puluwanda kauruhari Vidyapeeta English entrance exam eke pahugiya prashna paththara (past papers) salli deela ganne kohenda kiyala?

 11. piyumi අප්‍රියෙල් 27, 2014 at 10:44 පෙ.ව. - 

  sir, mama new syllabus agri, S sinhala, C Buddhism civilization, C Z-scor 0.869 mta sri pada wathu kamkaru daruwn lesa primary and ICT select weida

 12. viraj අප්‍රියෙල් 23, 2014 at 2:10 ප.ව. - 

  z eka 0.78 art kale.vidyapeeta puluwanda

 13. supun අප්‍රියෙල් 3, 2014 at 1:21 පෙ.ව. - 

  මන් කලිනුත් මැසේජ් 1ක් දැම්මා. z scor 1k 1.3452 tiyanwa arts kare new silabus 1n terewida widyaapeeta. danna kenek ennwa nm kiyanna plez

 14. Faizal මාර්තු 31, 2014 at 10:33 පෙ.ව. - 

  can I get the past papers of the entrance exams for ICT please?

 15. Amal මාර්තු 29, 2014 at 8:29 ප.ව. - 

  Ayyo fathima oya demme nedda,aai labana awurudde thamai danna wenne.

 16. Amal මාර්තු 29, 2014 at 8:27 ප.ව. - 

  vidyapeta 2014 gazzete wuna giya mase,ei oya demme nedda fatima.

 17. danushka මාර්තු 28, 2014 at 2:11 ප.ව. - 

  2012 vidyapeeta ganne kawadada.z score 1.3424 art mawa select weida

1 5 6 7

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Student Lanka @ Facebook

 • 2 Banner Ad slots open
 • studentlanka.com
 • studentlanka.com
Sri Lankan Higher Education Course Finder

Our mobile site

QR Code - scan to visit our mobile site
Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.

Switch to our mobile site